top of page

Circulair Boogviaduct

In de zoektocht naar meer gevalideerde circulaire viaducten heeft Rijkswaterstaat begin 2020 de SBIR-oproep Circulaire Viaducten op de markt gebracht. Uit alle ingezonden voorstellen is het consortium BESIX – NEY & Partners één van de tien geselecteerde partijen die hun circulair concept verder mochten uitwerken. De afgelopen maanden is hard gewerkt door het team om een haalbaarheidsstudie uit te werken op zowel technische haalbaarheid, milieu impact als economisch perspectief.

Circulair Boogviaduct

Het concept van het consortium BESIX – NEY & Partners bestaat uit het Circulair Boogviaduct: een demonteerbaar viaduct opgebouwd uit boogelementen bestaande uit Ultra Hoge Sterkte Vezelversterkt Beton (UHSVB) en een onderbouw van circulair geopolymeerbeton met 100% hergebruikte bouwstoffen en herwinbare paalfundering.

De kracht van het Circulair Boogviaduct bestaat uit volgende kernthema’s:

  • Substantiële materiaalreductie door toepassing van UHSVB

  • Een modulair, demonteerbaar en herbruikbaar ontwerp

  • Toepassen van herwinbare en lage milieu-impact materialen in de onderbouw en fundering.

Door middel van form finding is een ontwerp uitgewerkt voor het Circulair Boogviaduct welk technisch haalbaar is, waarbij een MKI-waarde reductie tot 52% wordt behaald, met daarbij een reductie van de TCO (Total Cost of Ownership) van 15%.

 

ResourceFull heeft het project bijgestaan door de ontwikkeling van lage CO2-voetafdruk geopolymeerbeton, waarbij we het granulair skelet hebben opgebouwd uit 100% hergebruikte bouwstoffen. 

Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd met samenwerking tussen partners BESIX NL, Ney & Partners, VITO, Haitsma, ResourceFull, Franki Grondtechnieken, Maurer en Université Libre de Bruxelles.

Vervolgfase

16 maart 2021 hebben alle 10 de geselecteerde partijen hun haalbaarheidsstudie van hun circulair viaduct ingediend en op 23 april zal Rijkswaterstaat bekend maken welke drie partijen naar de volgende fase gaan om hun concept te testen en te valideren, met als doel om in 2022 een gevalideerd totaalconcept voor een circulair viaduct te hebben.

1616082299563.jfif
bottom of page